شماره حساب ها

 

نکته: براي راحتي کار شما ، سيستم پرداخت آنلاين نيز براي شما در سايت قرار داده شده است که مي توانيد از آن استفاده کنيد ، اگر قادر به پرداخت آنلاين نمي باشيد مي توانيد از شماره حساب هاي زير استفاده نماييد.

شماره حساب ها

آپديت شده تا تاريخ ۱۰ تير ۱۳۹۳