نمونه بنر در سایز ۴۶۸ در ۶۰

 

تمامي بنرها زير نسخه اصلي آن ها مي باشند و نسخه کم حجم آن تحويل مشتري داده شده است و همچنين به دليل زياد شدن حجم ، همين تعداد از بين نمونه کارها به صورت تصادفي انتخاب شده است.

بنر آپلود بوی
بنر فلت flat
بنر فلت
بنر نت برگ
بنر 3 سوت فود
نمونه بنر در سایز 468 در 60
بنر فلت سافت سنتر
نمونه بنر در سایز 468 در 60
نمونه بنر در سایز 468 در 60
بنر ویکی تبلیغ
بنر فرا پیامک
بنر هاست
بنر زعفران 20
نمونه بنر در سایز 468 در 60
بنر دایاپی
بنر یک لینک ها
بنر گویا آی تی
بنر نیلو بلاگ
نمونه بنر در سایز 468 در 60
نمونه بنر در سایز 468 در 60
نمونه بنر در سایز 468 در 60
نمونه بنر در سایز 468 در 60

و ۹۷۰۰ بنر طراحی شده دیگر