راهنمای پرداخت

راهنمای پرداخت

 

پرداخت هزينه را به صورت مي توانيد انجام دهيد.

روش اول پرداخت آنلاين مي باشد ، که البته سريع ترین نيز مي باشد. شما با ورود به صفحه پرداخت آنلاين سايت ، مبلغ مورد نظر خود را وارد مي نماييد و هزينه را پرداخت مي کنيد و در آخر کد پيگيري را ياداشت مي کنيد. (ورود به صفحه پرداخت آنلاین)

روش دوم پرداخت از طريق شماره حساب مي باشد که براي ديدن شماره حساب ها به صفحه شماره حساب ها بروید و هزينه را به بانکي که راحت تر هستيد پرداخت مي کنيد. (ورود به صفحه شماره حساب ها)